tiistai 16. maaliskuuta 2010

Asiantuntijuuden muutos turvallisuusalalla

Turvallisuusalallakin kohdistuu asiantuntijuuteen sekä osaamiseen suuria muutospaineita. Osa näistä paineista on yleisiä palvelualojen trendejä noudattelevia, mutta osa tulee myös turvallisuusalan muutoksesta itsestään.

Finnsec 2009 –messuilla monissa puheenvuoroissa keskeinen teema oli palvelu. Turvallisuusala on muuttumassa – vähän kuin IT-ala joitakin vuosia sitten – teknologiakeskeisestä ratkaisualasta selkeämmin palvelualaksi. Tämä kävi ilmi myös Finnsec 2009 tiedotteista, joista eräässä Abloy Oy:n kotimaan myyntijohtaja Pasi Saarinen kertoo alalla olevan selkeä kehityssuunta pienistä yksittäisratkaisuista yhä kokonaisvaltaisempaa ajattelumallia ja palveluita kohti. Pekka Lith on koonnut Finnsecurity ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen viime vuonna (Turvallisuusalan yrityskysely, 2008). Pasi Saarinen arvioi kyselyn perusteella turvallisuusalalla palvelukehityksen lisääntyneen todelliseen asiakastarpeeseen kohdennettuna - pelkkien tuoteratkaisujen tarjonnan sijaan. Saarinen toimii myös Finnsecurity ry:ssä hallituksen jäsenenä ja yritysjaoston työvaliokunnan puheenjohtajana.

Palvelualoilla ylipäätään tulevaisuudessa arvioidaan korostuvan yhä matalammalla tapahtuvan asiakastarpeen tunnistamisen ja siihen reagoinnin tarve. Tämä selviää esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton hankkeen Palvelut 2020 loppuraportista (Palvelut 2020 – Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa, 2006). Raportissa käytiin läpi 7 palvelualaa ja näiden kehitystrendejä sekä vaatimuksia tulevaisuuden osaamiselle.

Tämänsuuntainen kehitys asettaa haasteita myös koulutusjärjestelmälle. Alalla toimiminen edellyttää laajempaa näkökulmaa turvallisuuteen ja asiakkaiden liiketoimintaan. Yhä enemmän on pystyttävä tunnistamaan asiakkaan liiketoiminnan tarpeita ja rakentamaan ratkaisuja, jotka huomioivat asiakkaan liiketoiminnan kokonaisuudessaan. Palvelukehityksen on tapahduttava myös lähellä asiakasrajapintaa, että kyetään vastaamaan oikeaan tarpeeseen toimittajaehtoisten ratkaisujen tuottamisen sijaan. Jokaisella toimialalla – etenkin palvelualoilla – on siis kyettävä tulevaisuudessa ajattelemaan myös yli toimialarajojen ja asiakkaan näkökulmasta. Turvallisuusalalla tämä on etenkin muistettava – vaikka turvallisuuteen liitetäänkin mystisen hohdokkaita mielikuvia, alalla ei ole juurikaan itseisarvoa – arvo muodostuu asiakkaalle tuotetusta hyödystä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti