maanantai 14. kesäkuuta 2010

Riippuvuudet riskeinä PK-yrityksissä – Vinkit tj:lle

Liiketoiminnassa on jokaisella yrityksellä paljon erilaisia riippuvuuksia muista markkinoilla olevista toimijoista. Alihankkijat, kumppanit ja asiakkaat ovat tahoja, joista ainakin yhtä jokainen yritys tarvitsee liiketoimintansa toteuttamiseksi. Kun jonkin ulkopuolisen tahon merkitys alkaa olla kriittinen liiketoiminnan näkökulmasta, puututaan siihen kuten mihin tahansa liiketoiminnan riskiin – riskienhallinnan työvälinein. Yleisin tapa vähentää tai poistaa riippuvuuksien mukanaan tuomia riskejä on sopimustekniikka. Tässä kohtaa paras apu on oman liiketoiminta-alueen kokemus ja liiketoimintaa sekä mahdollisesti omaa toimialaa tunteva sopimustekniikan asiantuntija. Myös hankintoja hajauttamalla ja välttämällä liikaa erikoistumista tai yksipuolisuutta voidaan riippuvuusriskejä poistaa. Oma ongelmansa ovat sitten ne liiketoiminnan osa-alueet, joiden mekaniikkaa tai toimintaa ei kokonaan tunneta yrityksessä. Jälkimmäinen aiheuttaa yleensä tietotekniikkaresurssien ja tiedonhallinnan alueella suurimmat riskit. Usein yritys ei edes tiedä riskien olemassaoloa, koska tietotekniikka yrityksessä on joko täysin jonkun siihen palkatun henkilön tai yhden toimittajan varassa. Useassa yrityksessä tilausten on kuitenkin kuljettava, toimitusten lähdettävä ja varastosaldoja on kyettävä seuraamaan koko ajan. Myös asiakasrekisterit ja laskutustieto ovat usein korvaamattomia. Saattaa olla, että koko liiketoiminnan perusta on tunteeseen pohjautuvan luottamuksen varassa. Joskus on kyse myös epäluottamussuhteesta, mutta asian selvittämisyritykset koetaan ehkä omaa yritystä vahingoittavaksi, jos ulkopuolisella kumppanilla on liian suuri hallinta yrityksen tietoresurssien käyttöön. Tällaisiinkin tilanteisiin törmää silloin tällöin ja on täysin selvää, että tilanne ei ole hedelmällinen pohja yhteiselle menestyksellisen liiketoiminnan kehittämiselle. Tällöin tilanne on kartoitettava, yrityksen on otettava alue hallintaansa ja poistettava haitalliset riskitekijät joko sopimusteknisin menetelmin tai perinteisimmillä keinoilla. PK-yrityksissä ympäristöt ovat usein yksinkertaisempia ja käytetty teknologia yleisempää, joten merkittävästä rahallisesta satsauksesta ei ole kyse. Joskus tällainen tarkastus maksaa itsensä takaisin jo vuodessa lisääntyneenä tehokkuutena ja järkevimpinä sopimuksina. Jos taas toimittajasi syyttelevät ongelmista toisiaan, eivätkä kykene joustoihin, erota molemmat – yhteistyökyky on tämän päivän liiketoiminnassa ehdoton edellytys.

Muutama käytännön vinkki tietotekniikan ja tiedonhallinnan kokonaiskuvan muodostamiseksi:

  • Pyydä tai teetä ympäristön riskianalyysi liiketoimintanäkökulmasta            
  • IT-ihmiset rakastavat yleensä teknistä jargonia, jota ei ymmärrä kukaan
  • Pyydä tai teetä selkeä arkkitehtuurikuva suomen kielellä 
  • Arkkitehtuuri ei ole vain gigoja, bittejä ja protokollia
  • Pyydä tai teetä ehdotukset seurantaa ja mittaamista varten 
  • Hyviä mittareita eivät ole kaistanleveys tai levykapasiteetti, koska niiden pohjalta ei voi kehittää liiketoimintaa
Parhaaseen tulokseen päästään kun seuranta ja mittaristo viedään suoraan joko palkkauksen tai sopimusten laatukriteereiksi, jotka aiheuttavat rahallisia paineita niiden saavuttamiseen, mutta ennen kaikkea kannustavat kehittämiseen!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti