maanantai 30. elokuuta 2010

Kuka saa selvittää tietorikoksia?

Ympäristön valvonta on oltava sillä tasolla, että tietorikos havaitaan ja tunnistetaan rikokseksi. Aina näin ei ole. Ja kuka sen lain mukaan saa varmistaa niin, että materiaali on laillisesti hankittu ja sillä on tarvittava painoarvo oikeudessa?

Tietorikosten hankaluus verrattuna omaisuusrikollisuuteen on usein sen varmistaminen, että onko mitään todella tapahtunut. Kun organisaatiolta katoaa omaisuutta, sen käyttö tuotannossa estyy ja rikos paljastuu. Kun yrityksestä katoaa tietoa, ei sitä voi havaita pelkästään seuraamalla omaa toimintaa. Tiedon abstraktius, kopiointimahdollisuus ja monet siirtotavat tekevät koko asiasta yleensä erittäin vaikeasti lähestyttävän asian. Tämä on usein syynä myös siihen, miksi tietorikokset eivät usein tule viranomaisten tietoon. Tämä puolestaan vaikeuttaa rikollisuuden ennaltaehkäisyä.

Yhteistyö viranomaisten kanssa on erittäin tärkeää. Poliisin tehtävä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen ja parhaiten se onnistuu yhteiskunnan toimijoiden kanssa yhteistyössä. Ei ole kenenkään etu, jos organisaatioissa esimerkiksi yritysvakoilu, tietovarkaudet, luvaton resurssien käyttö ja muu rikollisuus jää havaitsematta. Tällöin myös ennaltaehkäisevä työ hankaloituu. Viranomainen selvittää tapauksia, jotka tunnistetaan rikoksiksi tai on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Syy siihen, miksi ilmoitukset jäävät usein tekemättä, on epäily siitä onko mitään edes tapahtunut. Organisaatiolla itselläänkin on tiettyjä oikeuksia tehdä selvityksiä, edellyttäen, että ympäristö täyttää lain vaatimukset kaikilta osin. Organisaation ulkopuolelta ostettuna taas rikosten paljastamiseen liittyvästä työstä on Suomen lainsäädännössä yksielitteinen ohjeistus.

Tietorikoksia ei voi selvittää kuka tahansa tilauksen perusteella. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (2002/282) määrittelee rikosten paljastamisen luvanvaraiseksi toiminnaksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että rikosten paljastamista tekevä organisaatio on oltava sisäasiainministeriön hyväksymä ja tarkastama liike, jolla vartioimisliikelupa ja jonka henkilöstö on koulutettu ministeriön ohjeiden mukaan. Myös toimijan käyttämien alihankkijoiden on täytettävä nämä vaatimukset.

OpSec Oy sai poliisihallitukselta oikeudet tietorikosten paljastamiseen johtavaan tutkintaan 21.6.2010. Henkilöstömme on nyt kokonaan koulutettu; viimeisten osalta sisäasiainministeriön määrittelemät tentit suoritettiin viime viikolla ja koko henkilöstömme on valmiina palvelemaan asiakkaitamme. Toimintamme perustuu ehdottomaan luottamuksellisuuteen toimeksiantajamme ja meidän välillä. Mieluiten teemme kanssanne ennaltaehkäisevää työtä, mutta nyt olemme käytettävissänne myös silloin, kun jotain epäillään jo tapahtuneen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti