torstai 5. elokuuta 2010

Myrskyn jälkeen

Suomalaisen pk-yrityksen riskianalyysissa eivät luonnonilmiöt useinkaan nouse kovin suureen rooliin. Viime aikaiset myrskyjen aiheuttaneet laajat sähkönjakelun ja tietoliikenneyhteyksien katkokset ovat kuitenkin herättäneet useammankin pohtimaan niitä uudestaan. 

Parin viikon aikana on luonto näyttänyt voimansa. Asta ja Veera myrskyt ovat katkoneet puita sekä heitelleet asuntovaunuja. Iltapäivälehtien lööpit ovat täyttyneet kauhukertomuksista, joiden kuvituksen perusteella voi vain ihmetellä ettei henkilövahinkoja ole tullut enempää. Kirjoitus hetkellä on viimeisimmästä myrkystä kulunut vajaa vuorokausi ja edelleen itäisessä Suomessa on yli 10000 taloutta ilman sähköä. Samalla ovat tietoliikenneyhteydet ja matkapuhelinverkot hiljentyneet. Näiden 10000 joukossa lienee myös yrityksiä ja yritysten toiminta on riippuvaista sähköstä. Tuotantolaitteiden lisäksi merkittävässä roolissa ovat tietotekniset järjestemät ja tietoliikenneyhteydet. 

Tekniset ratkaisut eivät ensi kädessä auta näin mittavien katkosten yhteydessä. Tietotekniikan sähkönsyötön ongelmia ehkäistään UPS-laitteilla mutta niiden kestävyys on kymmenistä minuuteista muutamaan tuntiin. UPSien pääasiallinen käyttökohde on kriittisen laitteiden suojaaminen lyhyt aikaisilta katkoksilta tai virtapiikeiltä. Seuraava aste on varavoimakoneet mutta niiden hankinta on harvalle pk-yritykselle järkevää. Pelkästään teknisten ratkaisujen sijaan tulisikin tarkastella yrityksen toimintoja laajemmin sillä IT-osasto tai laitetoimittaja ei sitä todennäköisesti ole tehnyt. Riskienhallintaa tehtäessä tulee määritellä yrityksen kriittisimmät toiminnot ja tietojärjestelmät sekä niihin kohdistuvat uhat. Tämän jälkeen voidaan pohtia miten niiden toimivuus voidaan järjestää myös poikkeustilanteissa. Riskienhallinnasta PK-yrityksissä voit lukea lisää Jari Latvalan kirjoituksesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti