keskiviikko 15. joulukuuta 2010

GPL riisiä vai miten se oli?

Maailmalla voimakkaasti kasvava GM-viljely on kovaa vauhtia tekemässä sellaisesta perusasiasta kuin ruuasta suuryritysten omistaman tuotteen. Se joka omistaa siemenet, hallitsee koko ruoantuotannon perustaa ja geenimanipuloinnin tavoitteena usein on päästä tähän päämäärään joko tekemällä siemenistä lisääntymiskyvyttömiä, jolloin siemenet on ostettava joka vuosi uudestaan, tai valvomalla käyttöä lisensoinnin ja patenttien avulla. Patenttijärjestelmien avulla voidaan hallita tuotteiden puolueetonta tutkimusta, sillä tutkimukseen ja tulosten julkaisuun voidaan joissain tapauksissa vaatia patentinhaltijan lupa. GMO-kasvit saattavat myös vaatia erityisiä viljely- ja torjunta-aineita, jotka luonnollisesti ovat saman yrityksen tuotteita kuin itse siemenetkin.

Ruuantuotannon piirissä tällainen politiikka on uutta ja se tuntuu röyhkeältä, mutta ilmiö sinänsä on tuttu lähes kaikilla liiketoiminnan aloilla ja tällaisten riippuvuuksien syntyminen on hyvä huomata ajoissa. Sitoutuminen esimerkiksi yhden yrityksen teknologiaan ilman riittävän laajaa kokonaisuuden hallintaa voi osoittautua tekijäksi joka sitoo yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden yhteen toimittajaan epäterveellä tavalla. Tilanne voi syntyä paitsi järjestelmiin sitouduttaessa, myös pienempien osien summana silloin kun esimerkiksi yrityksen IT-toimintoja ostetaan palveluna ulkoa. Jos IT-hallinnon osaaminen tulee ulkoa, eikä yrityksen liiketoimintajohdolla ole käsitystä kuinka toiminnot on järjestetty, tai osaa arvioida dokumentoinnin tasoa, on riippuvuus kumppanista epäterveellä pohjalla. 

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI) esittää ympäristön dokumentaatioon liittyen yhden olennaisen kysymyksen.

Onko yrityksen järjestelmät mahdollista palauttaa kriisitilanteessa pelkän dokumentaation pohjalta?


Tämän kysymyksen voi esittää omalle palveluntarjoajalleen. Jos se ei ole mahdollista kuin palveluntarjoajan toimesta (koska he tuntevat ympäristön), ovat langat jossain muualla kuin liiketoimintajohdon käsissä. 

Jokainen toimittaja haluaa tehdä itsestään korvaamattoman. Korvaamaton on kuitenkin määritelmä joka toivottavasti tehdään vain tasapainoisen ja riippumattoman asiakassuhteen pohjalta. Riippumattomuus taas syntyy vain jos tietohallinto on järjestetty siten, ettei tätä IT-alalla niin yleistä "vasen käsi pesee oikean käden" ilmiötä tapahdu. 

Kirjoittaja on luonnollisen ruuan, riippumattoman viljel

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti