torstai 30. kesäkuuta 2011

Kuntien turvallisuussuunnittelu Etelä-Pohjanmaalla

Sisäasiainministeriö julkaisi 2006 asettamansa työryhmän esityksen paikallisesta turvallisuussuunittelusta. Tuon esityksen tuloksina syntyneet turvallisuussuunnitelmat alkavat pääsääntöisesti olla ensimmäisen valtuustokautensa nähneitä ja pian on aika tarkistaa mitä suunnitelmille kuuluu.

Tutustuimme yhteensä seitsemän kunnan ja kaupungin turvalisuussuunnittelmiin maakunnan alueella. Mielenkiinto kohdistui pääasiassa siihen, millaisin eväin turvallisuussuunnitelmia lähdetään päivittämään ja kehittämään sekä millaisen pohjan ne tarjoavat tulevalle turvallisuustyölle kunnissa. Vaihtelu maakunnan alueella suunnitelmissa oli erittäin suuri ja ne heijastelivat varmasti osittain turvallisuustyön historiaakin alueellisesti, sillä suunnitelmista näkyi selkeästi, miten eri lähtökohdista turvallisuutta katsotaan.

Suunnitelmissa suurin ero näkyi siinä, nähtiinkö kunta turvallisuuden tuottajana vai pelkästään turvallisuustoimijoiden integraattorina. Turvallisuuden tuottaja -näkökulmasta kunta nähtiin päätöksineen aktiivisena toimijana, joka päätöksentekonsa kautta vaikuttaa asukkaidensa turvallisuudentunteeseen ja viihtyvyyteen. Integraattori-näkökulma oli välineellisempi ja kunnan päätöksentekoa tarkasteltiin lähinnä kunnan työntekijöihin vaikuttavana asiana. Eroja oli myös siinä, tulkittiinko turvalisuutta pelkästään tilastojen valossa, vai otettiinko kantaa myös turvallisuuden tunteeseen. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksien raju nousu ei välttämättä näy asukkaiden kokemassa turvallisuudentunteessa, mutta jo muutama pahoinpitely saattaa vaikuttaa turvattomuuden tunteen nousuun.

Nykytila-analyysin ja pohjatyön tekeminen näytti myös olevan suhteessa siihen, miten konkreettisia ja mitattavia tavoitteita voitiin määritellä. Mitä paremmin oli selvitetty nykytila, sen tarkemmin kyettiin määrittelemään reittipisteitä tavoitteisiin. Osassa suunnitelmissa oli jopa erittäin hienoja vaikuttavuuteen perustuvia tavoiteasetantoja. Mielenkiinnolla odotamme ensimmäisiä tuloksia!


PS: Tulevaisuuden ennustaminen on turvallisuuden kanssa aina hankalaa, mutta se olisi silti kyettävä jotenkin huomioimaan. Maakunnan asioiden muutoksissa ja niiden ennakoinneissa hyvä työkalu oli löytänyt tiensä joihinkin turvallisuussuunnitelmiinkin:http://www.etelapohjanmaa.fi/ennakointi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti