maanantai 18. marraskuuta 2013

Yritysturvallisuuden hallinta, PK-yritysten tarpeet ja käsityksetSeinäjoen ammattikorkeakoulusta tradenomiksi valmistuva Essi Koivula selvitti opinnäytetyössään PK-yritysten yritysturvallisuuden hallintaan liittyviä tarpeita ja käsityksiä. Tavoitteena oli kartoittaa PK-yritysten asiakkuuspotentiaalia turvallisuusalan näkökulmasta, jotta heidän yritysturvallisuuteen liittyviin hallintatarpeisiinsa pystyttäisiin tulevaisuudessa entistä paremmin vastaamaan.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin PK-yrityksien edustajia Etelä-Pohjanmaalla. Tuloksena on PK-yritysten koottujen yritysturvallisuuden hallintatarpeiden- ja käsitysten profiili. Opinnäytetyö on osa Opsec Oy:n turvallisuuspalveluiden kehitystyötä.

Tulokset osoittavat selkeästi, että suuriksi luokiteltavien yritysten ja PK-yritysten yritysturvallisuuden hallintaan liittyvät tarpeet eroavat toisistaan huomattavasti. PK-yritykset kaipaavat asiakaslähtöisiä ja kokonaisvaltaisia turvallisuuspalvelumalleja. Useiden eri turva-alan yritysten tarjoamista turvallisuuspalveluista muodostuvan kokonaisuuden hallinnan tulisi olla helpompaa PK-yrityksille. Turvallisuusalan ja PK-yritysten yhteistyön parantamista toivottiin myös.

Tarvitaan koottua, luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa tietoa yritysturvallisuudesta. Ajan tasalla pysymistä, turvallisuusriskien ja tietoturvallisuusriskien suhteen, pidettiin tärkeänä. PK-yrityksissä nähtiin myös selkeää tarvetta ohjaavalle toiminnalle ja henkilöstön koulutuksille yritysturvallisuusasioissa. Älypuhelimien tietoturvallisuushaasteet koettiin ajankohtaiseksi ja niistä kaivattaisiin lisää tietoa. Turvallisuus- ja tietoturvallisuusanalyysit katsottiin kehittämiskohteiksi; niiden avulla PK-yrityksissä voidaan kohdistaa järkevästi yritysturvallisuuteen liittyvät panostukset.

Opinnäytetyön verkko-osoite: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013111517149

Mikäli yritykselläsi tai sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, pyydä yhteystietojani Opsec Oy:ltä, sähköpostilla osoitteesta: info@opsec.fi

-Essi Koivula

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti