torstai 10. syyskuuta 2015

Identiteettivarkaus on oikea rikos


Identiteettivarkaus eli toisen henkilötietojen oikeudeton käyttö ei sellaisenaan ole aiemmin ollut rikos, ellei siihen ole liittynyt esimerkiksi toisen kunnian loukkaamista tai petosta.

Nettipoliisi Marko Forssin mukaan teko olisi pitänyt kriminalisoida jo vuosia sitten. Nyt ihmisillä on jo vahva mielikuva siitä, että somen valeprofiilit eivät ole rikollisia.

Nyt rangaistavaa on periaatteessa myös pelkän valeprofiilin tekeminen, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Toisen nimissä esiintymisestä tulee asianomistajarikos eli poliisi tutkii juttua vain, jos uhri vaatii tekijälle rangaistusta.

Lakiteksti on muotoiltu siten, että identiteettivarkaudesta voidaan tuomita:
  • jos erehdyttääkseen kolmatta osapuolta käyttää oikeudettomasti toisen henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa ja aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa.
  • Laki koskee yksityishenkilöiden lisäksi myös esimerkiksi yrityksiä.
Laissa mainitun haitan tulee siis olla vähäistä suurempi. Käytännössä esimerkiksi tilanteet, joissa varastetulla identiteetillä on tehty petos, jonka seurauksena syntyneiden aiheettomien laskujen selvittäminen vie aikaa ja vaivaa. Myös toisen henkilötiedoilla luodun valeprofiilin poistaminen saattaa olla hyvinkin hankalaa ja aikaa vievää. Tällaiset tilanteet voivat esimerkiksi johtaa lain mainitsemaan vähäistä suurempaan haittaan.

Some-rikokset arkipäiväistyvät mutta keinot niiden estämiseen eivät

Sisäministeriön poliisitarkastaja Antti Simanainen kritisoi, sitä, että juttujen selvittämiseksi tarvittavien tunnistamistietojen hankinta voi osoittautua ongelmalliseksi. Identiteettivarkaus ei nimittäin mahdollista televalvonnan käyttöä pakkokeinona.

Edelleen parhaimpana mahdollisuutena säilyy se, että asianomainen itse ilmoittaa omalla oikealla profiilillaan asiasta palvelun ylläpitoon, jolloin väärä profiili usein poistuu parhaiten. Nähtäväksi jää antaako lainsäätäjä viranomaisille riittävät työkalut identiteettivarkauksien tehokkaaseen tutkintaan.

Sosiaalisen median käyttö kasvaa ja sen tarjoamat palvelut ja sovellukset monipuolistuvat entisestään. Voi hyvin olettaa, että sosiaalista mediaa hyväksi käyttävä rikollisuus kasvaa vähintäänkin samassa tahdissa.

-Mika Kuusisaari, Opsec Oy

Lähde: 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti