keskiviikko 30. syyskuuta 2015

Opsec Ketterä teollisuus – hankkeen aloitusseminaarissa


Ketterä teollisuus – hanke starttasi eilen aloitusseminaarilla Seinäjoella. Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta digitalisoinnin ja teollisen internetin hyödyntämisen mahdollisuuksista PK-teollisuudessa. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan liitto.

Pk-teollisuus digiaikaan

Nykypäivän PK-teollisuudessa tuotannon ohjaus ja tuotannon ”ketteryys” on nousemassa kriittiseksi menestystekijäksi. Teollinen tuotanto tänä päivänä rakentuu usein pitkistäkin alihankintaketjuista. Teollinen lopputuote on lähes aina alihankintaketjun tulos. Lisäksi PK-teollisuudessa entistä tärkeämpää on pystyä ketterästi reagoimaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin; kysynnän kausivaihteluihin, ansaintalogiikan muutoksiin jne. Tuotannonohjauksella ja tuotannon optimoinnilla on tässä keskeinen merkitys.

Perinteisesti PK-teollisuuden tuotannon ict -järjestelmiä on toteutettu ja ylläpidetty suljetuissa ympäristöissä. Nykyään kuitenkin tuotantoa ohjataan erilaisten internetin yli toimivien järjestelmien avulla ja järjestelmien tarvitsema tieto on pilvipalvelimilla. Näin siitä syystä, että digitalisaatioon perustuvat järjestelmät oikein käyttettyinä tuottavat kustannussäästöjä ja mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon saannin esim. tuotannon vaiheista, koneiden huoltoväleistä, tuotannon vika- tai häiriötilanteista ym. Nykypäivän tuotantopäällikkö tietää lähes reaaliaikaisesti mitä 100m pitkällä tuotantolinjalla kulloisessakin vaiheessa tapahtuu, tieto kriittisistä poikkeamista välittyy heti ja häiriötilanteiden vahingot pystytään minimoimaan.

Digitalisaation avulla tuotantoa pystytään entistä joustavammin muokkaamaan asiakkaan toivomusten mukaan. Tämä on varsin tärkeä menestystekijä kilpailluilla markkinoilla.

Tietoa liikkuu yhä enemmän verkon välityksellä

Kriittinen menestystekijä on myös se miten oman liiketoiminnan kannalta tärkeä tieto suojataan ja varmistetaan toiminnan jatkuvuus myös tilanteissa, joissa toiminnan kannalta tärkeää tietoa katoaa tai se joutuu vääriin käsiin.

Jokaisen organisaation onkin syytä miettiä :
  • Mitä suojataan ?
  • Mikä uhkaa toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiä tietovarastoja ?
  • Millä keinoin päästään hyväksyttävään riskitasoon ?

Jari Latvala Opsec Oy:stä piti Ketterä teollisuus – hankkeen aloitusseminaarissa esityksen kyberturvallisuudesta ja uhkiin varautumisesta. Jarin esitys on nähtävissä alla olevan linkin kautta.

https://prezi.com/mbjrne9bfyxe/mita-on-kyberturvallisuus/

Lähes jokaisessa organisaatiossa on toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittistä tietoa ja lähes yhtä varmaa on, että tuo tieto on jonkinasteisesti tai jollain tavalla uhattuna. Miten sinun organisaatiosi on varautunut tietoturvauhkiin? Jos tarvitset apua tietoturvallisuuden hallinnassa, suunnittelussa tai tason todentamisessa, ota yhteyttä!

-Mika Kuusisaari, Opsec Oy
 mika.kuusisaari@opsec.fi
 020 198 6697 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti